Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelAalten

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

PROJECTEN

Granny's

Waarom ouderen?

Ouderen vormen vaak een vergeten groep. Mensen zonder inkomen of met een laag pensioen kunnen moeilijk rondkomen.De sociale voorzieningen zijn slecht georganiseerd.

 

 

Veel ouderen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen geen beroep doen op de hulp van familieleden, omdat die voor werk naar de grote stad of naar het buitenland zijn vertrokken. Talloze ouderen leven een arm, eenzaam en geisoleerd bestaan.


  

Doel van het project: Het verbeteren van de levensomstandigheden van ouderen door ondersteuning te bieden in de vorm van materiële hulp en medische zorg. Ook wordt het sociaal isolement doorbroken door de ouderen regelmatig te bezoeken en door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren.

Doelgroep: Mensen van 55 jaar en ouder die niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Een granny ondersteunen kost 25 euro per maand. 

http://www.adoptagranny.nl/ana/


                                                                                            

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer