Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelAalten

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Wij maken over voor projecten

Dank zij u kunnen er mensen geholpen worden.Dorcas winkel Aalten bestaat zes maanden

Dank zij u kunnen er mensen geholpen worden.

 

AALTEN - De Dorcas-winkel in Aalten floreert. Na het eerste half jaar kan de focus volledig worden gericht op de projecten die Dorcas steunt. De investeringskosten voor de winkel zijn terugverdiend, dus de meeste opbrengsten komen ten goede aan specifieke doelen in ontwikkelingslanden. Dorcas helpt mensen in nood en diepe armoede ongeacht hun religie, ras, geslacht en politieke overtuiging. Door Hans de Boer Henk Luimes en Karin Tuenter, twee leden van het vijfkoppige bestuur van Dorcas Aalten, vonden het een prima idee om terug te kijken op de eerste periode en om de plannen voor de toekomst door te nemen. Henk: "De opening was in december op vrijdag de 13e, maar ik ben niet bijgelovig". Met recht, want het gaat goed met Dorcas. Over de vraag welke boodschap de twee bestuursleden de Aaltense bevolking op dit moment zouden willen brengen, hoefden zij niet lang na te denken: "Dat moet vooral gaan over de projecten die wij nu steunen, want daarover zijn zojuist beslissingen genomen".. De Dorcas-winkel floreert. Het bestuur en de meer dan honderd overige vrijwilligers runnen samen met veel enthousiasme een bijzonder bedrijf in het pand van de voormalige Volvo-dealer aan de Nijverheidsweg. Het is een soort kringloopwinkel met een heel groot en snel wisselend assortiment van gebruikte goederen. Het varieert van meubelen tot kleding, van speelgoed tot elektrische apparaten, van boeken tot huishoudelijke artikelen, en nog veel meer. Het gaat uitsluitend om goederen die in goede conditie zijn en schoon. Technische artikelen worden vooraf getest. Opvallend is hoe netjes en zorgvuldig de winkel is ingericht en hoe er met kleuren wordt gespeeld. De prijzen zijn heel vriendelijk en dat bevordert een snelle doorloop. De winkel is open op donderdag, vrijdag en zaterdag steeds van 9.30 tot 15.30 uur. In die periodes kunnen mensen uiteraard kopen, maar ook hun overbodige spullen brengen. "Dat aanleveren van goederen is van groot belang', aldus Karin, 'want anders kan de zaak niet draaien." In overleg kunnen goederen ook worden afgehaald. Er is de afgelopen tijd heel veel werk verzet en natuurlijk zijn er ook kosten gemaakt voor het inrichten van het pand en dergelijke. Deze kosten zijn inmiddels terugverdiend. Dat betekent dat nu het moment gekomen is dat Dorcas Aalten het allergrootste deel van de opbrengst van de verkoop kan bestemmen voor projecten voor de allerarmsten. Daarbij gaat het om een gezondheidsproject: 'Zorg voor mensen met hiv/aids in Zimbabwe'. Ruim twintig procent van de bevolking van Zimbabwe is besmet. Door hun ziekte zijn deze mensen in de regel arm en daardoor krijgen ze ook geen medische zorg. Het doel van de actie is de cirkel van hiv/aids en armoede te doorbreken voor 2.300 mensen, waaronder 1.600 vrouwen. Deze actie loopt van 2012 tot en met 2015. Een tweede project is 'Zorg voor gehandicapte kinderen en hun ouders in Oekraïne'. Deze kinderen gaan vaak niet naar school en worden thuis door hun ouders verzorgd. Ouders hebben hierdoor minder tijd en energie om te werken, met als gevolg minder inkomen en minder zelfredzaamheid. Het doel van dit project is vijftig gehandicapte kinderen in de leeftijd van 1 tot 16 jaar een plek te geven in de dorpsgemeenschap en er voor te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van onderwijs, zorg en dagbesteding. Dit project loopt in 2014. Karin vertelt: "Met de opbrengst van de koffiehoek in de winkel ondersteunt Dorcas via het project 'Adopt a Granny', twee ouderen in ontwikkelingslanden. Ouderen in die landen hebben het vaak zwaar. Pensioenen stellen weinig voor, of er is niemand die voor ze zorgt. Lokale partners in Oost-Europa en Afrika selecteren ouderen die voor hulp in aanmerking komen. Het gaat om mensen vanaf 55 jaar die niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Via dit project krijgen ze materiële hulp en medische zorg. Ook wordt hun sociale isolement doorbroken, door hen regelmatig te bezoeken en bijeenkomsten te organiseren. Voor 25 euro per maand kun je via Dorcas zo'n hulpbehoevende oudere adopteren.". Aanmelden kan via dorcas.nl/adoptie. 


             

 

Dorcas winkel Aalten kan niet de hele wereld veranderen, maar wel de wereld van een enkel mens, en dit kan een heel groot verschil maken.

 

 

 

nieuws archief

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer